REGISRACIJA

POSTANI ČLAN


Kliknite na sliku lijevo da bi ste pristupili online formularu za prijavu u Sindikat BH Telecoma. Član Sindikata može biti isključivo uposlenik BH Telecoma.

PITANJA

LISTA NAJČEŠĆIH PITANJA


Saznajte sve što Vas interesuje o Sindikatu klikom na sliku lijevo. Pitanja mogu postaviti registrovani korisnici stranice Sindikata.

DOKUMENTI


Pravilnik o radu sa dodacima Uputstvo za rješavanje pomoći