SAOPŠTENJE ZA ČLANOVE SINDIKATA BH TELECOMA

Poštovani,

S obzirom da smo u vrlo korektnoj korespodenciji dobili saglasnost od uprave BH Telecoma za korištenje korporativne mail liste, za potrebe SBHT, u cilju što boljeg informisanja članova sindikata o dešavanjima oko SBHT te novostima postavljenim na našu web stranicu: bhtelecom.sindikat.org . U narednom periodu SBHT će sve korisnike e-mail adresa, kratkom informacijom, obavještavati o svim novostima na našoj stranici.

Sarajevo, 27.03.20 17.god.

KOMENTARI