OBAVJEŠTENJE

Poštovane koleginice i kolege,
Kao što ste prethodno obaviješteni o terminu održavanju sastanka pregovaračkih timova Sindikata i Vlade FBiH, ovom prilikom vas obavještavamo da je isti održan dogovorenog dana (utorak, 11.04.2017.godine).

Obavještavamo vas da je Sindikat u pripremi za ovaj sastanak a na bazi zaključaka sa prethodnog o kome ste obaviješteni, prema pregovaračkom timu Vlade uputio prijedlog Protokola za pregovaranje i prijedlog zapisnika sa tog sastanka. Obaveza tima Vlade FBiH je bila da na isti upute eventualne primjedbe koje bi bile predmetom razgovora na održanom sastanku. Mimo dogovora i zaključaka pregovarač Vlade je ispred svog tima neposredno pred sastanak dostavio, umjesto primjedbi, potpuno novi protokol koji ničim nije odražavao rezultate prethodnih zaključaka i potpuno odstupao od svega ranije dogovorenog. Primjedbe na zapisnik uopšte nisu dostavljene.

U uvodu u sastanak pregovarač Vlade je upoznao naš tim da sve što je rečeno i što je dogovoreno na prethodnom sastanku, za njega nije obavezujuće, jer mi ( svi prisutni na tom sastanku) njega navodno nismo razumjeli šta je on ustvari želio i mislio. Nakon dva sata prepirki i ubjeđivanja, sa većim brojem pauza za dogovore, sastanak je prekinut, demonstrativnim napuštanjem od strane uprave HT Mostar koja je zbog iznesenih činjenica na račun njihovog poslovanja, sastanak napustila bez ikakvog obrazloženja tog svog postupka.Na kraju je dogovoreno da se Prgovarači (predsjednici pregovaračkih timova ) sastanu i pokušaju naći rješenje za novonastalu situaciju i dogovoriti nastavak pregovaračkog procesa.

U prilogu su prijedlozi protokola jedne i druge strane i prijedlog zapisnika, kako bi mogli lakše razumjeti razloge koji su doveli do ove
neželjene situacije u pregovorima.

Zapisnik sa sastanka Vlade i sindikata 31 03 2017.
PRIJEDLOG.Telekom.Principi za pregovore o GKU
PRIJEDLOG (Sindikata)PROTOKOLA ZA ZAKLJUČIVANJE GKU

O svim daljim aktivnostima koji budu vođeni po ovom pitanju, bićete blagovremeno obavješteni.

KOMENTARI